New Arrivals · Foreign Language Titles

July 18, 2014
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Ida Verde, kotoroĭ net : roman

July 17, 2014
|6880-01 Shumi︠at︡︠s︡kai︠a︡, Olʹga, author.
|6880-03 Moskva : ĖKSMO, 2013.
346 pages ; 21 cm.

Vangelii︠a︡

July 17, 2014
|6880-01 Berseneva, Anna, author.
|6880-03 Moskva : Ėksmo, 2013.
313 pages ; 20 cm.
This book is written about the Bulgarian clairvoyant Vanga (1911-1996). Famous prophet who predicted many of the significant events of modern history - the life of Stalin, the Soviet invasion of Czechoslovakia, and the death of Indira Gandhi. A woman whose fate was filled with dramatic ups and downs and the dynamics of strong feelings. However, she always justified the value of her name, Vangelia - "the one that bears the good news." .

Ming nian gei ni song hua lai = Ming nian gei ni song hua lai

July 17, 2014
|6880-01 Yishu.
|6880-04 Beijing Shi : Dong fang chu ban she, 2013.
186 p. ; 21 cm.

Ai de liu fang di

July 15, 2014
|6880-01 Watanabe, Jun'ichi, 1933-2014, author.
|6880-05 Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2012.
447 pages ; 22 cm
|6880-06 Translation of: Ai no rukeichi.

Jing zhong Yue Fei = The patriot Yue Fei

July 15, 2014
Ding, Shanxi.
Beijing : Beijing lian he chu ban gong si, 2013.
291 pages, 8 pages of plates : color illustrations ; 24 cm

Lian lian Luxiyong

July 15, 2014
Chunshisanshao.
Nanjing Shi : Yi lin chu ban she, 2014.
288 p. ; 23 cm.

Lu Xun de hu zi

July 15, 2014
Jiang, Yitan, 1969-
Beijing Shi : Xin xing chu ban she, 2010.
245 p. ; 21 cm.
Fiction.

Ming chao da guan ren : Ming chao guan chang shang de na xie shi er

July 15, 2014
|6880-01 Deng, Jian.
|6880-05 Beijing : Jiu zhou chu ban she, 2014.
310 p. ; 24 cm.

Ri ye shu

July 15, 2014
|6880-01 Han, Shaogong, author.
|6880-04 Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2013.
2, 332 pages : illustrations ; 23 cm
Novel.
|6880-05 Zhi qing yi dai de jing shen shi, ju you she hui guang jiao yu ren xing shen du de xin ling shu xie.
|6880-06 Ben shu wei chang pian xiao shuo, shi Han Shaogong shi nian zhi hou de xin zuo. Tong guo ji wei wu ling hou Hunan ren liu shi nian bu tong de ren sheng jing li, fan ying wo guo cang sang ju bian.

Xi qiao

July 15, 2014
|6880-01 Ruo, Ying.
|6880-04 Chongqing : Chong qing chu ban ji tuan, 2013.
2, 395 p. ; 24 cm.

Yao duo mei li jiu duo mei li

July 15, 2014
Yishu.
Beijing Shi : Dong fang chu ban she, 2013.
199 p. ; 21 cm.
Romantic novel.

Yi hao ming ling = Order one

July 15, 2014
Ye, Zhaoyan, 1957- author.
Nanjing : Jiangsu wen yi chu ban she, 2013.
156 pages ; 21 cm

Nihonjin to iu risuku

July 15, 2014
|6880-01 Tachibana, Akira.
|6880-03 Tōkyō : Kōdansha, 2013.
235 p. ; 16 cm.

Zenraotoko to shibainuotoko : keishichō seikatsu anzenbu yūgeki sōsahan

July 15, 2014
Kōzuki, Hinowa.
Tōkyō : Kōdansha, 2013.
220 p. : illustrations ; 15 cm.

Hyang : Paek Ka-hŭm changp'yŏn sosŏl.

July 15, 2014
Paek, Ka-hŭm, 1974-
Sŏul : Munhak kwa Chisŏngsa, 2013.
255 pages ; 22 cm

Kŭrŏm muŏl purŭji

July 15, 2014
Pak, Sol-moe, 1985- author.
Sŏul-si : Chaŭm kwa Moŭm, 2014.
259 pages ; 19 cm
Ch'agaun hyŏ -- An hae -- Haeman -- Kŭttae nae ka mwŏrago haennyamyŏn -- Kŭrŏm muŏl purŭji -- Haeman ŭi chido -- Anna ŭi t'eibŭl.

Napch'i tanghago sipŭn yŏja

July 15, 2014
Utano, Shōgo, 1961- author.
Sŏul-si : Pŭllu Ellip'ŏnt'ŭ, 2014.
286 p. ; 21 cm

Nopko p'urŭn sadari : Kong Chi-yŏng changp'yŏn sosŏl.

July 15, 2014
Kong, Chi-yŏng, 1963-
Sŏul-si : Han'gyŏre Ch'ulp'an, 2013.
379 p. ; 21 cm.

Para kay B : o kung paano dinevastate ng pag-ibig ang 4 out of 5 sa atin : nobela

July 15, 2014
Lee, Ricardo.
Quezon City : Writers Studio Philippines, c2008.
250 p. ; 18 cm.
Novel.

Sampagitang walang bango

July 15, 2014
Regalado, Iñigo Ed.
Manila, Philippines : Ateneo de Manila University Press, 2001.
x, 236 p. ; 18 cm.

Ngọn L̉ưa

July 15, 2014
Vũ, Thanh Sơn
Hà Ṇôi : Nha Xuat Ban Van Hoc, 2013.
311 pages ; 19 cm
"Tỉêu thuýêt"--description on title page and cover.

Nh̃ưng b̀ơ môi chưa hôn

July 15, 2014
©2013
231 pages ; 21 cm

Nh̃ưng thoáng trong đ̀ơi

July 15, 2014
Dîẽn đàn Đông Tây.
Hà Ṇôi : Văn học, 2013.
222 p. ; 21 cm.

Biśvaprema

July 15, 2014
Mukhārji, Gītā.
Kalakātā : Kamalinī Prakāśana : Paribeśaka, De'ja Pābaliśiṃ, 2012.
175 p. ; 23 cm.
Short stories.
Stories on different themes.

Cān̐dera mānusha āsāna

July 15, 2014
Majumadāra, Samareśa, author.
Kalakātā : Sāhityam, [2013].
240 pages ; 24 cm.
Collection of short stories.

feed —Subscribe to the Foreign Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print