New Arrivals · Foreign Language Titles

June 30, 2018
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Dui de shi jian dui de ren = Meet right person at right time

June 29, 2018
|6880-01 Gu, Xijue, author.
Taibei : Jian duan, 2018.
365 pages ; 21 cm.

Fang hua = You touched me

June 29, 2018
|6880-01 Yan, Geling, author.
|6880-04 Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2017.
215 pages ; 22 cm.
Fiction.

Ge lou li de xiao hua. 2, Feng zhong de hua duo = Petals on the wind

June 29, 2018
Andrews, V. C. (Virginia C.), author.
Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2016.
399 pages ; 21 cm.
Translation of: Petals on the wind.

Guan shang men yi hou

June 29, 2018
Paris, B. A., author.
|6880-03 Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 2016.
303 pages : illustration ; 21 cm.
Translation of: Behind closed doors.

Ming yun ka fei guan

June 29, 2018
|6880-01 Xiaoye, 1951- author.
|6880-04 Taibei Shi : Er yu wen hua shi ye you xian gong si, 2016.
267 pages : illustrations ; 21 cm.
Cover title.

Qi gen xiong jian : Yu xian ren ou, Xian ren zhi lu

June 29, 2018
|6880-01 Weiyu, author.
|6880-07 Beijing Shi : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2017.
312 pages : color illustrations ; 24 cm

Qu nian jin ri ci men

June 29, 2018
|6880-01 Yishu, author.
|6880-04 Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2017.
283 pages ; 19 cm.
Fiction.

Wu qi lai fu

June 29, 2018
|6880-01 Lüguang, author.
|6880-03 Taibei Shi : Lan hai zhi zuo, 2018.
314 pages ; 21 cm.

Xue chuang lian

June 29, 2018
|6880-01 Chi, Zijian, 1964- author.
|6880-04 Nanchang Shi : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 2016.
249 pages ; 24 cm.

Uso o aisuru onna

June 29, 2018
|6880-01 Okabe, Etsu.
|6880-03 Tōkyō : Tokumashoten, 2017.
260p. ; 15 cm.
Novel based on a feature film.
After her boyfriend collapses and loses consciousness, Yukari finds out that his whole life -- even his name -- were false. With his half-written novel as her only clue, Yukari tries to find out the truth about the man she has lived with for five years.

2018 che 9-hoe Chŏlmŭn Chakkasang susang chakp'umjip.

June 29, 2018
|6880-07 Pak, Min-jŏng, 1985-
|6880-04 Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2018.
366 pages : portraits ; 21 cm.
|6880-06 Sesil, Chuhŭi / Pak Min-jŏng -- Hoerang ŭl paehoe hanŭn yangtte wa kŭ p'osikchadŭl / Im Sŏng-sun -- Kŭdŭl ŭi ihae kwan'gye / Im Hyŏn -- Tŏ in'ganjŏgin mal / Chŏng Yŏng-su -- Kamanhan nanal / Kim Se-hŭi -- Hanbam ŭi sonnimdŭl / Ch'oe Chŏng-na -- Allyŏjiji anŭn yesulga ŭi nunmul kwa chait'un p'asŭt'a / Pak Sang-yŏng.
Collection of the winner and runners-up of Munhak Tongne's 9th annual Young Artist Awards. Includes comments from the jurors.

Haengk'okp'ak pohoso sarin sakŏn : Yi Chun-hyŏk sosŏlchip = Murder of the Hancock Park Shelter.

June 29, 2018
|6880-01 Yi, Chun-hyŏk, author.
|6880-04 Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Isang Puksŭ, 2018.
287 pages ; 21 cm
|6880-05 P'amsŭp'ŭringsŭ koryŏjang -- Haengk'okp'ak pohoso sarin sakŏn -- Yŏngmunpŏp insaeng -- Ŏnŭ ihonnam ŭi sinhon ilgi -- Saengbangsong! pubu ssaum -- P'ari kyoch'aro sakŏn.

Han Chŏng-hŭi wa na : che 17-hoe Hwang Sun-wŏn Munhaksang susang chakp'umjip

June 29, 2018
|6880-01 Yi, Ki-ho, 1972- author.
|6880-05 Kyŏnggi-do P'aju-si : Tasan puksŭ, 2018.
303 pages : illustration, portrait ; 19 cm
|6880-07 Han Chŏng-hŭi wa na / Yi Ki-ho -- Kwŏn Sun-ch'an kwa ch'akhan saramdŭl / Yi Ki-ho -- Han ai ege on maŭl i / Ku Pyŏng-mo -- Sont'op / Kwŏn Yŏ-sŏn -- Mak'et / Ki Chun-yŏng -- Koyangi rŭl wihan manch'an / Kim Kyŏng-uk -- Karinŭn son / Kim Ae-ran -- Pabi ŭi punwigi/ Pak Min-jŏng -- 601, 602 / Ch'oe Ŭn-yŏng -- Kae ŭi pam / P'yŏn Hye-yŏng.
|6880-08 "Han Chŏng-hŭi wa na" nŭn taja e daehan chŏldaechŏk hwandaega ŏlmana hŏsang e pulgwahanchi kobaekhanda. Hakkyo pokryŏk ui kahaecha imyŏnsŏdo pansŏnghal chul molŭnŭn hanchŏnghui e taehan ihae ŭi sil'paewa, kŭlŏn sil'pae lŭl sosŏllo ssŭl su opsnŭn munhakchŏk sil'pae lŭl ijung ŭro kyŏnghŏmhanŭn sosŏlka 'na' ŭi sokchŏl opsŭmŭn yulli ŭi konkung -gongung-ŭl tŭ̆lonaenda." -- Provided by publisher.

Wagi/sawi : mga kuwentong luwalhati at pighati

June 29, 2018
©2016
xxxviii, 243 pages ; 23 cm
Short stories.

Đìêu em c̀âm ch̉i là anh h́ôi ḥâm thôi sao?

June 29, 2018
Tsao, Orange, author.
©2016 (Vietnamese translation).
287 pages ; 21 cm
Originally in Cantonese (Hong Kong Chinese).
"THÔI SAO? đem đ̂én cho bạn đọc, v̂è: bîét nói gì v̂è ṃôt tû̉oi tr̉e đã qua, tû̉oi tr̉e tươi đẹp cùng nh̃ưng l̂àn lạc l̂ói? Vương Trí Thạnh, ṃôt c̣ưu đ̂àu ĝáu học đừơng, sau khi khép lại nh̃ưng tháng ngày đánh đ̂ám thay cơm, tr̉ơ nên lạc lõng khi bứơc vào đại học. Nhưng r̂òi Vũ Tîèu - cô gái dịu dàng như mưa xuân, Chí Minh - phiên b̉an ..." -- Vietnamese website.

Không có nhau vào nh̃ưng ngày mai

June 29, 2018
Th̆áng, author.
Hà Ṇôi : Nhà xûát b̉an Văn học, 2016.
226 pages ; 21 cm

Zehn Exlibris Radierungen

June 15, 2018
Steinecke, Walter, 1888-1975, artist.
Bad Rothenfelde : Johann Georg Holzwarth, 1922.
1 portfolio (3 pages, 10 leaves) : illustrations ; 27 cm
Copy located in Genealogy & Local History Dept., Cincinnati Collection is bound in original stiff cardboard covered in tan and blue handmade paper with an oval seal with the word exlibris printed inside and tied with brown string.

Aurata zindā hai

June 14, 2018
Sahagala, Manamohana, author.
Gājiyābāda : Amara Prakāśana, 2017.
240 pages ; 23 cm
Novel.
Novel based on life of lesbian pair.

Dila ḍhūn̐ṛhatā hai...

June 14, 2018
Maṛhotarā, Rākeśa, author.
New Delhi : StoryMirror Infotech Pvt. Ltd., 2017.
201 pages ; 20 cm
Novel.
Novel based on love themes.

Hasīnābāda : eka gumanāma bastī kī badanāma dāstām̐

June 14, 2018
|6880-01 Gītāśrī, 1965- author.
|6880-04 Nayī Dillī : Vāṇī Prakāśana, [2017]
234 pages ; 22 cm
Novel.

Jāgrt̥i : upanyāsa

June 14, 2018
Agravāla, Sushamā, author.
Bijanaura : Gītikā Prakāśana, 2017.
207 pages ; 23 cm

Joṛā upanyāsa

June 14, 2018
Huda, Muhammad Nurul, author.
Ḍhākā : Kathāprakāśa, 2016.
277 pages ; 22 cm
Novels.
Janmajāti -- Mainapāhāṛa.

Māṭīno māṇasa : jātanī pāmaratā ane īśvaranī jāhojalālīne ujavī levāno avasara

June 14, 2018
Ojhā, Nimita, author.
Mumbaī : Āra. Āra. Śeṭha ênḍa Kampanī Prā. Li., 2018.
184 pages ; 22 cm
Short stories.
Reprint. Originally published: 2017.
Stories based on the author's medical experiences and human sensation.

Nīlapākhī : kahānī-saṅgraha

June 14, 2018
Prabhāta, Anuja, 1954- author.
Naī Dillī : Ayana Prakāśana, 2017.
108 pages ; 23 cm
Short stories.
Riśte kā gavāha -- Antima kaṛī -- Gilṭa -- Kauna bolegā saca? -- Nīlapākhī -- Garlsa, plīza! -- Juārī kī bībī -- Caritra -- Aura r̥ṇa cukā gayā vaha!.

Oru Srīraṅkattu tēvatai

June 14, 2018
Intirā Cauntarrājaṉ, author.
Ceṉṉai : Tirumakaḷ Nilaiyam, April 2017.
296 pages ; 22 cm
Novel.
Novel on family themes.

feed —Subscribe to the Foreign Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print