New Arrivals · Chinese Language Titles

June 20, 2017
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Bi xi : yi ge Beijing zhu bao shang zai Afuhan de qi yu

June 19, 2017
|6880-01 Ma, Lin, author.
|6880-04 Beijing Beijing ri bao chu ban she, 2016.
278 pages ; 24 cm.

Bu neng mei you ni

June 19, 2017
|6880-01 Jusitong.
|6880-04 Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she, 2017.
366 p. ; 24 cm.

Chong yang

June 19, 2017
|6880-01 Jiang, Gui, author.
|6880-04 Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 2016.
541 pages ; 21 cm.

Deng dai tian ming

June 19, 2017
|6880-01 Zhou, Dai, 1922-2013, author.
Taizhong Shi : Bai xiang wen hua shi ye you xian gong si, 2016.
308 pages ; 21 cm
|6880-04 Xiao shuo.

Ming yue bu zhi gui chu = The moon does not know where to go

June 19, 2017
|6880-01 Peiling, author.
|6880-04 Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 2016.
249 pages ; 21 cm.

Nan piao

June 19, 2017
|6880-01 Geluhou.
Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she, 2017.
273 p. ; 24 cm

Tao hua yuan : Zhongguo shi "bai nian gu du"

June 19, 2017
|6880-01 Zhu, Xinming, 1961- author.
|6880-05 Beijing Shi : Zhongguo wen shi chu ban she, 2017.
2, 272 pages ; 24 cm
Fiction.
|6880-06 "Shen hua mo huan chang pian xiao shuo"--Spine.

Yi ji wan jia = Ready player one

June 19, 2017
|6880-01 Cline, Ernest.
|6880-04 Taibeishi : Mai tian, Cheng Bang wen hua chu ban, 2016.
447 pages ; 21 cm.

Yu zhou wang shi

June 19, 2017
|6880-01 Liu, Cixin, author.
|6880-04 Beijing Shi : Beijing lian he chu ban gong si, 2016.
345 pages ; 24 cm
Fiction.
|6880-05 "Ke huan xiao shuo"-Cover.

Bei yuan

May 5, 2017
|6880-01 Ge, Liang, 1978- author.
|6880-04 Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015.
565 pages : illustrations ; 21 cm.

Chi jiao yi sheng

May 5, 2017
|6880-01 Fan, Xiaoqing, 1955- author.
|6880-04 Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2015.
405 pages : illustrations ; 21 cm.

Da xi qian 1937

May 5, 2017
|6880-01 Xu, Zhiming, 1952- author.
|6880-04 Nanchang : Er shi yi shi ji chu ban she ji tuan, 2015.
308 pages ; 21 cm
Fiction.
|6880-05 Summary in Chinese field only.

Ping sheng xiang jian bu ru huai nian

May 5, 2017
|6880-01 Jiang, Yongning.
|6880-04 Beijing : Zhong guo hua qiao chu ban she, 2015.
298 pages ; 21 cm.

Shi jian yi wu Chen Jinfang

May 5, 2017
|6880-01 Shi, Yifeng, 1979- author.
|6880-04 Beijing Shi : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2016.
234 pages ; 21 cm
|6880-05 Shi jian yi wu Chen Jinfang -- Di qiu zhi yan.

Shou dao ni de xin yi jing tai chi

May 5, 2017
|6880-01 Zhang, Xiaoxian, 1967- author.
|6880-04 Beijing Shi : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2015.
255 pages : color illustrations ; 21 cm
Fiction.

Guang mang = Sunshine of life

May 4, 2017
|6880-01 Zhang, Danuo, 1972- author.
|6880-04 Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2015.
301 pages ; 22 cm

Qian Duoduo jia ren ji = Miss Qian's marriage

May 4, 2017
|6880-01 Renhaizhong.
|6880-04 Nanchang : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 2016.
289 pages ; 24 cm

Wan an, wo qin ai de gu du = Good night, our loneliness

May 4, 2017
|6880-01 Wuge, author.
|6880-04 Nanchang Shi : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 2015.
3, 255 pages : illustrations ; 21 cm

Minguo sha shou : Minguo shi da sha shou de shen mi chuan qi

February 13, 2017
Ji, Li, author.
Beijing : Xi yuan chu ban she ; 2016.
318 pages ; 24 cm

Binshi xian sheng

February 13, 2017
King, Stephen, 1947- author.
Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 2016.
463 pages ; 21 cm
Translation of: Mr. Mercedes.

Qian yan wan yu

February 13, 2017
Yi, Hua.
Shenzhen : Hai tian chu ban she, 2016.
269 p. ; 23 cm.
Ai zai zuo, qing zai you -- Bian zhou -- Ge xian mi -- Qian yan wan yu -- Wu ming nü lang -- Yi jiu qi jiu nian de yi ci chu chai -- Yi dao -- Yu xiu he ta de hei.

Huo zhe

February 13, 2017
Yu, Hua, 1960- author.
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2015.
17, 191 pages ; 21 cm.
Fiction.
To Live is a novel full of blood and tears. Through a Chinese farmer's miserable life, Yu Hua tells readers how to withstand great suffering, and he also describes the richness and depth of tears, non-existence of despair and people living just for life itself.

Ge lian you xi

February 13, 2017
Zhan, Sibei, author.
Xinbei Shi : Da he wen hua, 2015.
233 pages ; 21 cm.
Translated from the Thai.

Cong ni de quan shi jie lu guo

February 13, 2017
Zhang, Jiajia, 1980- author.
Taibei Shi : Xin jing dian tu wen chuan bo, 2015.
347 pages ; 21 cm.
Cong ni de quan shi jie lu guo -- zhu tou de ai qing -- chu lian shi yi ge ren de bing huang ma luan -- fan xiang ren -- he mian xia de shao nian -- xie zai san shi er sui sheng ri -- wo xi wang you ge ru ni yi ban de ren -- sheng xian xiao long xia de ai qing -- wu fa shuo chu wo ai ni -- kai fang zai bie chu -- xiao li jie hun ji -- zui rong yi diu de dong xi -- mo fei jiu shi zhe yang -- lü xing de yi yi -- cui mian -- pei ni xiao zhu tao wang -- lao qing shu -- gei wo de nü er mei qian,sheng ri kuai le -- zi zi -- bai du ren -- na xie xi sui que mei hao de cun zai -- qing chun li shen yi yang de shao nian -- shi er xing zuo de ai qing -- shui shuo nü ren bu dong luo ji -- bao zou luo li de chuan shuo -- wo jiao liu da hei -- qing dai yi bao pu tao qian gei wo -- mo deng sheng -- san duo jin hua lie zhuan -- luo tuo de nü hai -- qing chun li mei you fan cheng de lü xing -- wei yi jiu deng yu mei you -- zhi you zui hao de ai qing,mei you wei da de ai qing -- bu zhi shi lu guo -- xie zai san shi san sui sheng ri -- pao diao -- hai, chu fa ba -- duo kan yi yan jiu hao -- si nian shi yi chang chang tu ben xi -- tian zong hui liang -- wei, jia you

Qian yue ni de shi jie : ai qing mo fang = Signed to your world

February 13, 2017
Zhenshishuliu.
Beijing : Zhong guo wen lian chu ban she, 2015.
268 p. ; 24 cm.

feed —Subscribe to the Chinese Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print