New Arrivals · Chinese Language Titles

September 15, 2017
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

K

September 14, 2017
Chen, Hui, author.
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2016.
139 pages : illustrations (chiefly color) ; 17 cm
Chinese fiction.

Leng yue

September 14, 2017
Deaver, Jeffery, author.
Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 2012.
510 pages ; 21 cm.

Ren min de ming yi = In the name of people

September 14, 2017
Zhou, Meisen, 1956- author.
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2017.
384 pages ; 21 cm.

Sha shou, shi ru po zhu de yong qi = Kill⁹er

September 14, 2017
Jiubadao, author.
Taibei Shi : Chun tian chu ban guo ji wen hua gong si, 2017.
447 pages ; 21 cm.
Author's English name: Giddens.

Shi bao ling chong

September 14, 2017
Yingsanren.
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2016.
315 p. ; 23 cm.

Wang cheng ru hai

September 14, 2017
Xu, Zechen, 1978- author.
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2017.
6 unnumbered pages of plates, 271 pages : color illustrations ; 19 cm

Yatouping ma bang de xue se hua er

September 14, 2017
Huoridan, author.
Taibei : Lie hai ren, 2016.
342 pages ; 21 cm

Yu gang de Rouzi

September 14, 2017
Nishi, Kanako, 1977- author.
Taibei Shi : Yuan shen chu ban she you xian gong si, 2017.
270 pages ; 21 cm.

Zhen xiang tui li shi. Shan bian

September 14, 2017
Huyan, Yun, author.
Nanjing Shi : Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2017.
441 pages ; 21 cm.
A young woman is found at an abandoned construction site leaving essentially one clue: a matchbox is found beside her.

Bi xi : yi ge Beijing zhu bao shang zai Afuhan de qi yu

June 19, 2017
|6880-01 Ma, Lin, author.
|6880-04 Beijing Beijing ri bao chu ban she, 2016.
278 pages ; 24 cm.

Bu neng mei you ni

June 19, 2017
|6880-01 Jusitong.
|6880-04 Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she, 2017.
366 p. ; 24 cm.

Chong yang

June 19, 2017
|6880-01 Jiang, Gui, author.
|6880-04 Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 2016.
541 pages ; 21 cm.

Deng dai tian ming

June 19, 2017
|6880-01 Zhou, Dai, 1922-2013, author.
Taizhong Shi : Bai xiang wen hua shi ye you xian gong si, 2016.
308 pages ; 21 cm
|6880-04 Xiao shuo.

Ming yue bu zhi gui chu = The moon does not know where to go

June 19, 2017
|6880-01 Peiling, author.
|6880-04 Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 2016.
249 pages ; 21 cm.

Nan piao

June 19, 2017
|6880-01 Geluhou.
Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she, 2017.
273 p. ; 24 cm

Tao hua yuan : Zhongguo shi "bai nian gu du"

June 19, 2017
|6880-01 Zhu, Xinming, 1961- author.
|6880-05 Beijing Shi : Zhongguo wen shi chu ban she, 2017.
2, 272 pages ; 24 cm
Fiction.
|6880-06 "Shen hua mo huan chang pian xiao shuo"--Spine.

Yi ji wan jia = Ready player one

June 19, 2017
|6880-01 Cline, Ernest.
|6880-04 Taibeishi : Mai tian, Cheng Bang wen hua chu ban, 2016.
447 pages ; 21 cm.

Yu zhou wang shi

June 19, 2017
|6880-01 Liu, Cixin, author.
|6880-04 Beijing Shi : Beijing lian he chu ban gong si, 2016.
345 pages ; 24 cm
Fiction.
|6880-05 "Ke huan xiao shuo"-Cover.

Bei yuan

May 5, 2017
|6880-01 Ge, Liang, 1978- author.
|6880-04 Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015.
565 pages : illustrations ; 21 cm.

Chi jiao yi sheng

May 5, 2017
|6880-01 Fan, Xiaoqing, 1955- author.
|6880-04 Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2015.
405 pages : illustrations ; 21 cm.

Da xi qian 1937

May 5, 2017
|6880-01 Xu, Zhiming, 1952- author.
|6880-04 Nanchang : Er shi yi shi ji chu ban she ji tuan, 2015.
308 pages ; 21 cm
Fiction.
|6880-05 Summary in Chinese field only.

Ping sheng xiang jian bu ru huai nian

May 5, 2017
|6880-01 Jiang, Yongning.
|6880-04 Beijing : Zhong guo hua qiao chu ban she, 2015.
298 pages ; 21 cm.

Shi jian yi wu Chen Jinfang

May 5, 2017
|6880-01 Shi, Yifeng, 1979- author.
|6880-04 Beijing Shi : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2016.
234 pages ; 21 cm
|6880-05 Shi jian yi wu Chen Jinfang -- Di qiu zhi yan.

Shou dao ni de xin yi jing tai chi

May 5, 2017
|6880-01 Zhang, Xiaoxian, 1967- author.
|6880-04 Beijing Shi : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2015.
255 pages : color illustrations ; 21 cm
Fiction.

Guang mang = Sunshine of life

May 4, 2017
|6880-01 Zhang, Danuo, 1972- author.
|6880-04 Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2015.
301 pages ; 22 cm

feed —Subscribe to the Chinese Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print