New Arrivals · Foreign Fiction

December 6, 2016
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Da zong shi = The master. Chang jiang zhi zhan

December 5, 2016
Shecongge, author.
Nanchang Shi : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 2016.
301 pages ; 21 cm
Fiction.

Fang sheng yang

December 5, 2016
Cirenluobu, 1965- author.
Taibei Shi : Jiu ge chu ban she you xian gong si, 2015.
318 pages ; 21 cm.
Shen shou -- Fang sheng yang -- Qian fang you ren deng ta -- Luozi de chuan fu -- Qiu ye -- Chen wang -- Jie -- Yu ji -- Sha shou -- Amiriga.

Kong ju zhi yuan = Source of fear

December 5, 2016
Muyu, author.
Taibei : Jian duan, 2015.
229 pages ; 21 cm.

Mei zai shao nian

December 5, 2016
Ye, Mi.
Nanjing : Jiang su feng huang wen yi chu ban she , 2016.
300 pages ; 21 cm

Nü shen yi hao

December 5, 2016
Feng, Tang, 1971- author.
Beijing : Jiu zhou chu ban she, 2015.
206 pages ; 21 cm

Ri luo Tiantongyuan

December 5, 2016
Wang, Yunchao, author.
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she, 2016.
10, 342 pages ; 21 cm.

Shuang shen

December 5, 2016
Dong, Qizhang, 1967-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2010.
301 pages ; 21 cm.

Wo you hen duo xin shi yao gao su ni = The secret of my heart

December 5, 2016
Ninandehuohua.
Beijing : Beijing lian he chu ban gong si, 2016.
244 p. : color illustrations ; 21 cm.
Shao nian men de wu ding -- Wo you yi ba qiang -- Mi ying -- Hu die tian tang -- Hu shang de fang zi -- Tu zi, tu zi -- Hu li shao nian de hun li -- Yin xing ren...

Yan Xiaoli wo zui qin ai de ren

December 5, 2016
Zhan, Chen, author.
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2016.
249 pages : illustrations ; 21 cm.
Fiction.
"Di yi jie dou ban yue du zheng wen da sai xiao shuo zu shou jiang."

Ensei manyuaru

December 5, 2016
Agawa, Senri, 1988- author.
©2015
284 pages ; 19 cm
Fiction.
"Kunisama Misato" is 22 years old, a part-timer working in a video rental shop and living in Sapporo, and can never feel calm unless she's wearing a surgical mask. Various traumas in her past have led her to live avoiding other people, but she decides to turn over a new leaf and face the people involved in those experiences. But as she gets dragged into other people's problems, she asks herself again and again whether this was a good idea.

Hana to yume

December 5, 2016
Ubukata, Tō, 1977-
Tōkyō : Kadokawa, 2016.
362 p. ; 15 cm.
Expanded and revised version of a 2013 publication.
Jo -- Daiisshō, Koshirakawa -- Dainishō, Seiryōden -- Daishanshō, Kusa no iori -- Daiyonshō, Shiki no mizōshi -- Shū.
Why did she write the "Pillow Book?" Sei Shonagon was 28 when she began to serve the 17-year-old Empress Teishi. Though she found it hard to fit in with the brilliant atmosphere at court, with Teishi's guidance her talents begin to blossom and she makes her presence felt in the palace. But before long, she is drawn into the power struggle between Teishi and the powerful courtier Fujiwara no Michinaga.

Chong ŭi kiwŏn : Chŏng Yu-jŏng changp'yŏn sosŏl = The origin of species.

December 5, 2016
Chŏng, Yu-jŏng, 1966- author.
Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Ŭnhaeng Namu, 2016.
383 pages : illustrations ; 21 cm
A former swimmer (force to quit due to illness, and dependent on seizure medication) has lived under the strict watch of their mother and aunt. One day the mother is found murdered.

Kangnŭng : Yun Hu-myŏng sosŏl.

December 5, 2016
Yun, Hu-myŏng, 1946- author.
Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Ŭnhaeng Namu, 2016.
347 pages ; 20 cm.
Nun sok ŭi siin hakkyo -- Alt'ai chokchang kke tŭrinŭn p'yŏnji -- Pangp'aje rŭl hyanghayŏ -- Ach'im hae rŭl pwayo -- Pawi wi ŭi palchaguk -- Taegwallyŏng ŭi si -- Saetpyŏl ŭi sŏnmul -- P'illandŭ yŏk ŭi sonyŏ -- Horangi nŭn sara itta -- Sanyŏk.

K'oreyeba ŭi nunmul : Son Sŏk-ch'un changp'yŏn sosŏl.

December 5, 2016
Son, Sŏk-ch'un, author.
Sŏul-si : Tongha, 2016.
350 pages ; 20 cm

P'anopt'ik'on : Cheni P'eigŏn changp'yŏn sosŏl = The Panopticon

December 5, 2016
Fagan, Jenni.
Kyŏnggi-do P'aju-si : Arte, 2016.
464 p. ; 21 cm.
Raised in foster care from birth and moved through twenty-three placements before she even turned seven, Anais has been let down by just about every adult she has ever met. Now fifteen, she is a counterculture outlaw -- and, though she cannot remember what happened, may be responsible for a policewoman's death. She is sent to the Panopticon, a home for chronic young offenders. There she finds a sense of belonging among the residents -- they form intense bonds, and she soon becomes part of an ad-hoc family. Together, they struggle against the adults that keep them confined. But when she looks up at the watchtower that looms over the residents, Anais realizes her fate: She is an anonymous part of an experiment, and she always was. Now it seems that the experiment is closing in. Adapted from Amazon summary.

Sa ngalan ng pag-ibig

December 5, 2016
Domingo, Suzette, author.
© 2015.
128 pages ; 18 cm
Silver Edition
"Precious Hearts Romances 5681"--Cover.

The relationship

December 5, 2016
Feliz, Belle, author.
© 2016
383 pages ; 18 cm
"Hotshots, Series 3"--Cover.

Á Ba

December 5, 2016
Thụy Gỉa, author.
©2015 (Vietnamese translation).
340 pages ; 21 cm
Originally in Chinese.

C̉o quên ŝàu

December 5, 2016
Nguŷẽn, Celia, author.
©2015
265 pages ; 21 cm

Lạc nhau gĩưa thanh xuân tươi đẹp nh́ât

December 5, 2016
Nguyen, Angela, author.
© 2014.
543 pages ; 21 cm
Printing date is from colophon page at the end of the book.
"Chuỵên xoay quanh ba nhân ṿât chính: Sang, An Thư và Thái H̆àng. Bên cạnh đó Hương Thúy, Kh̉a Tâm, Danh , Xuân Nḥât là tuŷén nhân ṿât phụ v́ơi khát khao v̂è tình yêu b̉ong cháy và loay hoay v́ơi ṣư cô đơn và tr̂óng r̂õng trong v̉o bọc nh̃ưng ngừơi tr̉e thành công c̉ua ṃôt xã ḥôi hịên đại. Sang là con trai c̉ua ṃôt gia đình danh giá giàu có ḅâc nĥát tại thành pĥó, đẹp trai, học gỉoi, lại là du học sinh. Anh là ṃôt con ngừơi ŝóng hai ṃăt, ṃôt đạo đ́ưc, ṃôt thác loạn và luôn tìm cách tr̉a thù nh̃ưng ngừơi đã mang đ̂én n̂õi đau cho mình. Anh tr̉ai qua nhîèu m̂ói tình v́ơi nhîèu ngừơi con gái, và luôn đ̂̉e lại cho họ n̂õi đau thương kh̆ác ĉót ghi tâm. Anh và An Thư là đôi bạn thanh mai trúc mã, yêu nhau t̀ư nh̃ưng năm còn nĝòi trên gĥé nhà trừơng và ḍư định k̂ét hôn. ..." -- Vietnamese website.

al-Bank al-ʻUthmānī : riwāyah

November 28, 2016
Zakī, Samīr, author.
Judaydat al-Matn [Lebanon] : Dār Sāʼir al-Mashriq, 2016.
307 pages ; 21 cm
Novel.

Nīnūn Dī Lānklū fātinat Bārīs : riwāyah

November 28, 2016
Ramos, Germaine, author.
Bayrūt : Dār al-Rāfidayn, 2016.
211 pages ; 22 cm
Novel.
"Ashʹhar ghāniyāt al-tārīkh"

Mukhmal = Velvet

November 28, 2016
Ḥabāyib, Ḥuzāmah, author.
Bayrūt : al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr ; Ḥyfā : Maktabat Kull Shayʼ, 2016.
361 pages ; 22 cm.

Barā-yi āmadanam dīr būd

November 28, 2016
Ṣābirī Kirmānī, Fāṭimah, author.
Tihrān : Shaqāyiq, 1394 [2015]
419 pages ; 22 cm

Khusūf-i shaydāʼī

November 28, 2016
Suvayzī, Fāṭimah, author.
Tihrān : Kitāb-i Ātrīnā, 1394 [2015 or 2016]
376 pages ; 22 cm

feed —Subscribe to the Foreign Fiction feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print