New Arrivals · Chinese Language Titles

October 4, 2019
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Ku yu zhi di = The land of little rain

October 3, 2019
|6880-01 Wu, Ming-Yi, 1971- author.
|6880-04 Tai bei shi : Xin jing dian tu wen chuan bo chu ban, 2019.
253 pages : color illustrations; 22 cm

Pu sheng di shi jian

October 3, 2019
|6880-01 Miyabe, Miyuki, 1960- author.
|6880-04 Taibei Shi : Du bu wen hua : Cheng bang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2017.
555 pages ; 21 cm.

Ru fu ru zi = Soshite chichi ni naru

October 3, 2019
|6880-01 Koreeda, Hirokazu, 1962- author.
©2018
298 pages ; 21 cm
|6880-06 Translation of: Soshite chichi ni naru.

Tian wu shou ji

October 3, 2019
|6880-01 Shuang, Xuetao, 1983-
|6880-04 Taibeishi : Da kuai wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 2019.
342 p. ; 20 cm.

Waisu He zhi zhan = The battle of Waisu River

October 3, 2019
|6880-01 Chen, He, 1958- author.
|6880-04 Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2018.
262 pages ; 21 cm

Wo men yi wu suo you = The tsar of love and techno

October 3, 2019
Marra, Anthony, author.
|6880-03 Nanjing : Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2018.
332 pages ; 19 cm.
Translation of: The tsar of love and techno.

Xue yu hua nian

October 3, 2019
|6880-01 Yan, Chun'gou, 1948-
|6880-04 Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2019.
xiii, 446 pages ; 22 cm.

Yi wen lu : Jiu chong tu zhen

October 3, 2019
|6880-01 Wang, Wenjie.
|6880-05 Tianjin : Tian jin ren min chu ban she, 2018.
234 p.; 21cm.

Hou bei

October 2, 2019
|6880-01 Zhang, Guixing, author.|0http://id.loc.gov/authorities/names/n81113221
|6880-04 Xinbei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2019.
327 pages ; 21 cm.

Feng cong tai wan lai

July 9, 2019
Lin, Zhenming.
Xinbeishi : Lan hai chuang yi wen hua gu fen you xian gong si, 2018.
303 pages ; 21 cm

Hei, hao peng you = Hey, my dear friend

July 8, 2019
Misa, author.
Taibei Shi : Cheng bang yuan chuang gu fen you xian gong si, 2019.
279 pages ; 21 cm

Huanggang mi juan = Huanggang mijuan

July 8, 2019
Liu, Xinglong, 1956- author.
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she, 2018.
480 pages ; 23 cm

Ji shen. Ta huo fu mo de zui ren = The oracle comes. 1

July 8, 2019
Xing, Zi, author.
Taibei Shi : Gai ya wen hua you xian gong si, 2017.
378 pages : illustrations ; 20 cm

Liu lang di qiu : Liu Cixin zhong duan pian ke huan xiao shuo xuan

July 8, 2019
Liu, Cixin, author
Xianggang : Xianggang zhong he chu ban you xian gong si, 2019
203 pages ; 21 cm

Sha hai yi yun

July 8, 2019
Tang, Yin (Novelist), author.
Taibei Shi : Chun tian chu ban, 2018.
351 pages ; 21 cm

Shao hua

July 8, 2019
Liu, Liangcheng, author.
Nanjing : Yi lin chu ban she, 2018.
330 pages ; 21 cm
Fiction.

Shi nian jin hui

July 8, 2019
Qingyangwanxi.
Beijing : Jiang su feng huang wen yi chu ban she, 2018.
282 pages ; 21 cm

Yin xing ren : yi ge xie e ke xue jia de hui mie zhi lu

July 8, 2019
Wells, H. G. (Herbert George), 1866-1946, author.
Xinbei Shi : Pu tian chu ban she, 2018
254 pages : illustrations ; 21 cm
Translation of: The invisible man : a grotesque roman

Feng xue bian guan

June 24, 2019
Tang, Yin (Novelist), author.
Taibei Shi : Chun tian chu ban, 2018.
382 pages ; 21 cm

Hua qiang

June 24, 2019
Li, Er, 1966-
Guangzhou : Hua cheng chu ban she, 2018.
423 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
<Hua cheng shou fa> ji nian zhen cang ban.

Ji shen. Huo ren lao = The oracle comes. 3

June 24, 2019
Xing, Zi, author.
Taibei Shi : Gai ya wen hua you xian gong si, 2018.
351 pages ; 20 cm

Nuowei de sen lin = Norwegian wood

June 24, 2019
Murakami, Haruki, 1949- author.
Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 2018.
25, 383 pages ; 21 cm

Wei ni zhong qing

June 24, 2019
Liang, Wangfeng, author.
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2018.
219 pages ; 21 cm
Text written in traditional Chinese scripts.
Fiction.

Xiamo shan gu

June 24, 2019
Annibaobei, author.
Nanjing Shi : Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2019.
384 pages : illustrations ; 21 cm
Ceng yong bi ming: Annibaobei.

Xiang ai de ri zi : Bi Feiyu duan pian xiao shuo ji

June 24, 2019
Bi, Feiyu, author.
Taibei Shi : Jiu ge chu ban she you xian gong si, 2018.
223 pages ; 21 cm
Subtitle from jacket.
Short stories.

feed —Subscribe to the Chinese Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print