New Arrivals · Chinese Language Titles

July 10, 2019
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Feng cong tai wan lai

July 9, 2019
Lin, Zhenming.
Xinbeishi : Lan hai chuang yi wen hua gu fen you xian gong si, 2018.
303 pages ; 21 cm

Hei, hao peng you = Hey, my dear friend

July 8, 2019
Misa, author.
Taibei Shi : Cheng bang yuan chuang gu fen you xian gong si, 2019.
279 pages ; 21 cm

Huanggang mi juan = Huanggang mijuan

July 8, 2019
Liu, Xinglong, 1956- author.
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she, 2018.
480 pages ; 23 cm

Ji shen. Ta huo fu mo de zui ren = The oracle comes. 1

July 8, 2019
Xing, Zi, author.
Taibei Shi : Gai ya wen hua you xian gong si, 2017.
378 pages : illustrations ; 20 cm

Liu lang di qiu : Liu Cixin zhong duan pian ke huan xiao shuo xuan

July 8, 2019
Liu, Cixin, author
Xianggang : Xianggang zhong he chu ban you xian gong si, 2019
203 pages ; 21 cm

Sha hai yi yun

July 8, 2019
Tang, Yin (Novelist), author.
Taibei Shi : Chun tian chu ban, 2018.
351 pages ; 21 cm

Shao hua

July 8, 2019
Liu, Liangcheng, author.
Nanjing : Yi lin chu ban she, 2018.
330 pages ; 21 cm
Fiction.

Shi nian jin hui

July 8, 2019
Qingyangwanxi.
Beijing : Jiang su feng huang wen yi chu ban she, 2018.
282 pages ; 21 cm

Yin xing ren : yi ge xie e ke xue jia de hui mie zhi lu

July 8, 2019
Wells, H. G. (Herbert George), 1866-1946, author.
Xinbei Shi : Pu tian chu ban she, 2018
254 pages : illustrations ; 21 cm
Translation of: The invisible man : a grotesque roman

Feng xue bian guan

June 24, 2019
Tang, Yin (Novelist), author.
Taibei Shi : Chun tian chu ban, 2018.
382 pages ; 21 cm

Hua qiang

June 24, 2019
Li, Er, 1966-
Guangzhou : Hua cheng chu ban she, 2018.
423 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
<Hua cheng shou fa> ji nian zhen cang ban.

Ji shen. Huo ren lao = The oracle comes. 3

June 24, 2019
Xing, Zi, author.
Taibei Shi : Gai ya wen hua you xian gong si, 2018.
351 pages ; 20 cm

Nuowei de sen lin = Norwegian wood

June 24, 2019
Murakami, Haruki, 1949- author.
Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 2018.
25, 383 pages ; 21 cm

Wei ni zhong qing

June 24, 2019
Liang, Wangfeng, author.
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2018.
219 pages ; 21 cm
Text written in traditional Chinese scripts.
Fiction.

Xiamo shan gu

June 24, 2019
Annibaobei, author.
Nanjing Shi : Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2019.
384 pages : illustrations ; 21 cm
Ceng yong bi ming: Annibaobei.

Xiang ai de ri zi : Bi Feiyu duan pian xiao shuo ji

June 24, 2019
Bi, Feiyu, author.
Taibei Shi : Jiu ge chu ban she you xian gong si, 2018.
223 pages ; 21 cm
Subtitle from jacket.
Short stories.

You xian wen cun

June 24, 2019
Yishu, author.
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2018.
295 pages ; 19 cm
Fiction.

Zui hou yi ge lie ren

June 24, 2019
Xu, Zechen, 1978- author.
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2018.
356 pages ; 22 cm

An suan

June 24, 2019
|6880-01 Mai, Jia, 1964- author.
|6880-04 Beijing Shi : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2018.
358 pages ; 21 cm

Ji shen. Di yu fu = The oracle comes. 2

June 24, 2019
|6880-01 Xing, Zi, author.
|6880-05 Taibei Shi : Gai ya wen hua you xian gong si, 2017.
426 pages ; 20 cm.

Bingzhou mi wu

June 24, 2019
|6880-01 Tang, Yin (Novelist), author.
|6880-04 Taibei Shi : Chun tian chu ban guo ji wen hua you xian gong si, 2018.
351 pages ; 21 cm

Hou niao de yong gan

June 24, 2019
|6880-01 Chi, Zijian, 1964- author.
|6880-04 Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2018.
204 pages ; 21 cm

Huo zai ren shi jian

June 24, 2019
|6880-01 Jia, Pingwa, author.
|6880-04 Xiamen : Lu Jiang chu ban she, 2019.
412 pages ; 21 cm.
Fiction.

Yin men zhen : sheng yue han duan pian li shi xiao shuo

June 24, 2019
|6880-01 Sheng, Yuehan, author.
|6880-04 [tai bei shi] : lie hai ren, 2018.
261 pages ; 21cm.

Xi huan : duan pian xiao shuo ji

June 24, 2019
|6880-01 Zhang, Manjuan, author.
|6880-06 Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 2019.
271 pages : color illustrations ; 21 cm.
Text written in traditional Chinese scripts.

feed —Subscribe to the Chinese Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print