New Arrivals · Chinese Language Titles

September 7, 2018
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Bi an

September 6, 2018
|6880-01 Xu, Xu, author.
Taibei : Niang chu ban, 2017.
302 pages ; 21 cm.

Hua xian

September 6, 2018
|6880-01 Junziyize, author.
|6880-04 Beijing Shi : Zhongguo you yi chu ban she, 2017.
283 pages, 6 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 21 cm.

Huang ni wan feng qing

September 6, 2018
|6880-01 Jiang, An.
|6880-04 Zhengzhou : He nan wen yi chu ban she, 2017.
173 pages ; 20 cm.
|6880-06 Yi ge ren de cun zhuang -- Mai ya tang -- Tang hua ci di lei -- Fu qin de meng -- Dao cao ren -- Wai ren -- Hui niang jia -- Jiu yue huai tai -- Ben sang -- Xing huang shan -- Hui shou zhan -- Nai nai de tao shu -- Qing lang de tian kong.

Ruo ni ting jian wo de gu dan

September 6, 2018
|6880-01 Xuelun, author.
Taibei Shi : Shang zhou chu ban, 2017.
309 pages ; 21 cm.

Sha si yi zhi zhi geng niao = To kill a mockingbird

September 6, 2018
Lee, Harper, author.
|6880-03 Nanjing : Yi lin chu ban she, 2017.
442 pages ; 22 cm
Translation of: To kill a mockingbird.

Tian xia yi fei

September 6, 2018
|6880-01 Jian, Ying, author.
|6880-04 Taibei Shi : Lan hai zhi zuo you xian gong si, 2018.
321 pages : illustration ; 21 cm

Wei chen ji

September 6, 2018
|6880-01 Zhang, Wanwen, author.
|6880-04 Xianggang : Hui zhi chu ban you xian gong si, 2017.
213 pages ; 20 cm
Ficiton.

Wo men bu neng shi peng you = Before we get married

September 6, 2018
|6880-01 Ayamei, author.
Taibei : Shi bao wen hua chu ban qi ye, 2018.
230 pages ; 21 cm.

Zhu bao qing ren

September 6, 2018
|6880-01 Zeng, Yuwen, author.
|6880-04 Taibei Shi : You lu wen hua shi ye you xian gong si, 2017.
167 pages : color illustrations ; 19 cm.

Dui de shi jian dui de ren = Meet right person at right time

June 29, 2018
|6880-01 Gu, Xijue, author.
Taibei : Jian duan, 2018.
365 pages ; 21 cm.

Fang hua = You touched me

June 29, 2018
|6880-01 Yan, Geling, author.
|6880-04 Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2017.
215 pages ; 22 cm.
Fiction.

Ge lou li de xiao hua. 2, Feng zhong de hua duo = Petals on the wind

June 29, 2018
Andrews, V. C. (Virginia C.), author.
Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2016.
399 pages ; 21 cm.
Translation of: Petals on the wind.

Guan shang men yi hou

June 29, 2018
Paris, B. A., author.
|6880-03 Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 2016.
303 pages : illustration ; 21 cm.
Translation of: Behind closed doors.

Ming yun ka fei guan

June 29, 2018
|6880-01 Xiaoye, 1951- author.
|6880-04 Taibei Shi : Er yu wen hua shi ye you xian gong si, 2016.
267 pages : illustrations ; 21 cm.
Cover title.

Qi gen xiong jian : Yu xian ren ou, Xian ren zhi lu

June 29, 2018
|6880-01 Weiyu, author.
|6880-07 Beijing Shi : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2017.
312 pages : color illustrations ; 24 cm

Qu nian jin ri ci men

June 29, 2018
|6880-01 Yishu, author.
|6880-04 Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2017.
283 pages ; 19 cm.
Fiction.

Wu qi lai fu

June 29, 2018
|6880-01 Lüguang, author.
|6880-03 Taibei Shi : Lan hai zhi zuo, 2018.
314 pages ; 21 cm.

Xue chuang lian

June 29, 2018
|6880-01 Chi, Zijian, 1964- author.
|6880-04 Nanchang Shi : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 2016.
249 pages ; 24 cm.

Shen hai = Deep sea

April 10, 2018
|6880-01 Chenyu, author.
|6880-04 Taibei Shi : Cheng bang yuan chuang gu fen you xian gong si, 2018.
406 pages ; 21 cm.
Fiction.

Ye ti

April 10, 2018
Zhiliyingshao, author.
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2017.
251 pages ; 24 cm

Mo gu quan = Fairy ring

April 9, 2018
Alai, (1959-)
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2016.
184 p. : ill. ; 19 cm.
A lai,Nan,Zang zu,1959 nian sheng yu si chuan sheng ma er kang xian.Dang dai zhu ming zuo jia,Di wu jie mao dun wen xue jiang huo de zhe,Si chuan sheng zuo xie zhu xi.
99 du shu ren a lai shan zhen san bu 02.
Ben shu jiang shu:zang zu shao nü si jiong zai shen shan li yong you yi ge mi mi de"mo gu quan",Zai ta de ren sheng zhong,Zhei ge"mo gu quan"cheng wei yu ta yi qi du guo ge zhong fu za sui yue de mi mi li liang:ai qing,Hai zi,Ge ming,Shi dai,Ge zhong shi wu fen fen piao xian,You bu duan xiao shi.Ren men zai kou hao yu ji e zhong,Shi qu le yuan you de dao de li liang,Ye shi qu le dui zi ran shi jie de jing wei,Er ren de sheng ming,Ye ru qiu ye yi ban fen fen piao shi.Dan zang di min zhong que you zi ji du te de nei xin.

Bei shu fu de shi ren

April 9, 2018
Xie, Zhiqiang, author.
Zhengzhou Shi : Henan wen yi chu ban she, 2017.
3, 160 pages ; 21 cm.

Ya yue ji zhi Bali shen dian

April 9, 2018
Zuiwoshaonüfeng.
Tai zhong shi : Bai xiang wen hua, 2017.
500 pages ; 21 cm.

Xin ben chuan suo shi kong san qian nian = Legendary hero : 3000 years to & fro

April 9, 2018
Su, Yiping.
Tai bei shi : Feng yun shi dai chu ban, 2016.
558 pages : illustrations ; 21 cm.

feed —Subscribe to the Chinese Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print