New Arrivals · Foreign Fiction

July 10, 2019
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Wafāt amīn al-ḥizb : riwāyah

July 9, 2019
Baṭrān, Ḥamdī.
al-Qāhirah : Dār al-ʻAyn lil-Nashr, 2018.
204 pages ; 20 cm
Novel.

Feng cong tai wan lai

July 9, 2019
Lin, Zhenming.
Xinbeishi : Lan hai chuang yi wen hua gu fen you xian gong si, 2018.
303 pages ; 21 cm

Hamih mā mi̲sl ham hastīm

July 8, 2019
Bakhshī, Līlī, author.
Tihrān : Nashr-i Alburz, 1396 [2017]
280 pages ; 22 cm

Kih hanūz man nabūdam

July 8, 2019
Bakhshī, Līlī, author.
Tihrān [Iran] : Nashr-i Alburz, 1396 [2017]
293 pages ; 21 cm

Gul-i daqīqah-i navad

July 8, 2019
Dānishgar, Bihzād, author.
Tihrān [Iran] : ʻAhd-i Mānā, Zimistān-i 1396 [2018]
159 pages : illustrations ; 21 cm
"Dāstān" -- on cover.

al-Maqāʻid al-khalfīyah : riwāyah

July 8, 2019
Karam, Nahlah, author.
al-Qāhirah : al-Dār al-Miṣrīyah al-Lubnānīyah, 2018.
415 pages ; 20 cm
Novel.

Hei, hao peng you = Hey, my dear friend

July 8, 2019
Misa, author.
Taibei Shi : Cheng bang yuan chuang gu fen you xian gong si, 2019.
279 pages ; 21 cm

Huanggang mi juan = Huanggang mijuan

July 8, 2019
Liu, Xinglong, 1956- author.
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she, 2018.
480 pages ; 23 cm

Ji shen. Ta huo fu mo de zui ren = The oracle comes. 1

July 8, 2019
Xing, Zi, author.
Taibei Shi : Gai ya wen hua you xian gong si, 2017.
378 pages : illustrations ; 20 cm

Liu lang di qiu : Liu Cixin zhong duan pian ke huan xiao shuo xuan

July 8, 2019
Liu, Cixin, author
Xianggang : Xianggang zhong he chu ban you xian gong si, 2019
203 pages ; 21 cm

Sha hai yi yun

July 8, 2019
Tang, Yin (Novelist), author.
Taibei Shi : Chun tian chu ban, 2018.
351 pages ; 21 cm

Shao hua

July 8, 2019
Liu, Liangcheng, author.
Nanjing : Yi lin chu ban she, 2018.
330 pages ; 21 cm
Fiction.

Shi nian jin hui

July 8, 2019
Qingyangwanxi.
Beijing : Jiang su feng huang wen yi chu ban she, 2018.
282 pages ; 21 cm

Yin xing ren : yi ge xie e ke xue jia de hui mie zhi lu

July 8, 2019
Wells, H. G. (Herbert George), 1866-1946, author.
Xinbei Shi : Pu tian chu ban she, 2018
254 pages : illustrations ; 21 cm
Translation of: The invisible man : a grotesque roman

Shijinsō no satsujin

July 8, 2019
Imamura, Masahiro, author.
Tōkyō : Tōkyōsōgensha, 2017.
316 pages : illustrations ; 20 cm

Kŭdŭl ŭi ch'ŏt pŏntchae wa tu pŏntchae koyangi oe 5-p'yŏn : 2019-yŏn che 43-hoe Yi sang munhaksang chakp'umjip

July 8, 2019
Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Sasang, 2019.
365 pages : portraits ; 22 cm
Kŭdŭl ŭi ch'ŏt pŏntchae wa tu pŏntchae koyangi Yun I-hyŏng -- Haebyŏn ŭi myoji Kim Hŭi-sŏn -- Hyŏnsu-dong ppangchip samgukchi Chang Kang-myŏng -- Urŏ ponda Chang Ŭn-jin -- Sarajinŭn kŏttŭl Chŏng Yong-jun -- Illyŏn Ch'oe Ŭn-yŏng.

aSisŭt'ŏsŭ pŭradŏsŭ = The Sisters brothers

July 8, 2019
deWitt, Patrick, 1975- author.
Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2019.
366 pages ; 21 cm
Translated from the English.
When a frontier baron known as the Commodore orders Charlie and Eli Sisters, his hired gunslingers, to track down and kill a prospector named Herman Kermit Warm, the brothers journey from Oregon to San Francisco, and eventually to Warm's claim in the Sierra foothills, running into a witch, a bear, a dead Indian, a parlor of drunken floozies, and a gang of murderous fur trappers.

Yŏtpo nŭn chadŭl ŭi pam

July 8, 2019
LaValle, Victor D., 1972- author.
Sŏul-si [South Korea] : Hyŏndae Munhak, 2019.
610 pages ; 21 cm

Ang manggagaway at iba pang kathang-agham at pantasya mula sa Gitnang Europa at Pilipinas = The witcher and other fantasy and science fiction from Central Europe and the Philippines

July 8, 2019
Pasay City, Philippines : Visprint, Inc., 2017.
320 pages ; 18 cm
Short stories.
Ang manggagawa / Andrzej Sapkowski ; salin ni Bob Ong -- Ang anino ni Bradbury / František Novotný ; salin ni Beverly Wico Siy -- Mula sa sagradong tubig / Juraj Červenák ; salin ni Eros S. Atalia -- Iisang taon / Csilla Kleinheincz ; salin ni Eros S. Atalia -- Mga anghel sa piling natin / Alexandra Pavelková ; salin ni Joselito D. delos Reyes -- Isang kakaibang uri ng kuwento / Julie Nováková ; salin ni Beverly Wico Siy -- Ashland / Elyss Punsalan ; salin ni Joselito D. delos Reyes -- Project: EYOD / Edgar Calabia Samar.

Mình ph̉ai ŝóng ṃôt tû̉oi tr̉e ṛưc r̃ơ : (truỵên dài)

July 8, 2019
LiNi thông minh, author.
© 2018
254 pages ; 21 cm

H̉oa ngục

July 8, 2019
Brown, Dan, 1964- author.
© 2013
687 pages ; 25 cm
First published in New York, In English, by Doubleday, in 2013, as: Inferno.
"In the heart of Italy, Harvard professor of symbology Robert Langdon is drawn into a harrowing world centered on one of history's most enduring and mysterious literary masterpieces ... Dante's Inferno. Against this backdrop, Langdon battles a chilling adversary and grapples with an ingenious riddle that pulls him into a landscape of classic art, secret passageways, and futuristic science. Drawing from Dante's dark epic poem, Langdon races to find answers and decide whom to trust ... before the world is irrevocably altered." -- Various websites.

Hyakka no mahō

June 25, 2019
|6880-01 Murayama, Saki, 1963- author.
©2017
373 pages ; 19 cm

Ch'ŏngch'un : kkotpoda arŭmdaun

June 25, 2019
|6880-01 Yan, Geling, author.
|6880-05 Kyŏnggi-do Namyangju-si : Tŏbom, 2019.
247 pages ; 22 cm
Originally published in Chinese as: Fang hua.

Sŏrŭn tusal yŏja, honja salman hamnida : tosi yŏja ŭi riŏl nongch'on chŏgŭnggi : Kak'iya Miu changp'yŏn sosŏl

June 25, 2019
|6880-01 Kakiya, Miu, 1959- author.
|6880-06 Kyŏnggi-do Koyang-si : Chigŭm I Ch'aek, 2019.
342 pages ; 19 cm
First published in Japanese, in Japan, as: Nō gāru nō raifu.

Cõng nhau trong ṃôt cõi ngừơi : ṭâp truỵên nğán

June 25, 2019
Hoàng, Công Danh, 1987- author.
Thành ph́ô H̀ô Chí Minh : Nhà xúât b̉an Tr̉e, 2013.
249 pages ; 20 cm
Short stories.

feed —Subscribe to the Foreign Fiction feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print